Sergei Kozyrenko
kozyr82
CTO | Ai Incube
Recent Tech Decisions
5 points