David Zamora
dazag
PHP full stack architect | Minderest
3 points