ชาญณรงค์ ระกิจ
channaronh4813
หุ้นส่วนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่ | นักลงทุนสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 points